loadding

Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

Nhóm 01

 

Loại công trình

 

 

Đơn giá

 

Thiết kế gồm

 

Nhà phố  01 mặt tiền

 

 

110.000 đ/m2

 

Thiết Kế Ngoại Thất 3D

 

  Thiết kế Kiến Trúc

 

  Thiết Kê Kết cấu

 

  Thiết Kế điện nước

 

 

Nhà phố  02 mặt tiền

 

 

120.000 đ/m2

 

Nhóm 02

 

Nhà phố  01 mặt tiền

 

 

150.000 đ/m2

 Thiết Kế Ngoại Thất 3D

 

  Thiết kế 3D nội thất

 

  Thiết kế Kiến Trúc

 

  Thiết Kê Kết cấu

 

  Thiết Kế điện nước

 

 

 

 Nhà phố  02 mặt tiền

 

 

160.000 đ/m2

 

Thiết kế nội thất

 

   

120.000 đ/m2

 

 Thiết kế 3d nội thất