loadding

Đơn Giá Thi Công Phần Thô Nhà Phố

Đơn giá thi công phần thô nhà phố

 

Nhóm 01

 

Phần thô (chưa có điện nước)

 

 

2.650.000 đ/m2

 

>350 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm nhân công + hoàn thiện

 

Phần thô (có điện nước)

 

 

2.800.000 đ/m2

 

>350 m2


Nhóm 2
 

 

  • Tổng diện tích sàn xây dựng từ 350mxuống 250m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 50.000đ/m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 đến 150m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 100.000đ/m2
  • Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 150m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 200.000đ/m2
  •  

Nhóm 3
 
  •  
  • Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0 - 5,0m: đơn giá nhóm 02 cộng thêm 50.000 - 100.000đ/m2
  • Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0m trở xuống đơn giá nhóm 02 cộng thêm 150.000đ/m2
  •  

 

Thi công trọn gói nhà phố ( Mức trung bình)

 

 

4.500.000 đ/m– 5.000.000 đ/m2

 

Thi công trọn gói nhà phố ( Mức khá)

 

 

5.000.000 đ/m– 5.500.000 đ/m2

 

Nhà 1 mặt tiền, hiện đại

 

 

1.300.000 đ/m– 1.400.000 đ/m2

Phần nhân công
 

 

Nhà 2 mặt tiền, hiện đại

 

 

1.400.000 đ/m– 1.500.000 đ/m2

 

Nhà 1 mặt tiền bán cổ điển

 

 

1.400.000 đ/m2 - 1.500.000 đ/m2

 

Nhà 2 mặt tiền bán cổ điển

 

 

1.500.000 đ/m2 - 1.600.000 đ/m2

 

Phong cách cổ điển

 

 

Chỉ tính riêng