loadding

Cách Tính Diện Tích Thiết Kế Nhà Phố

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THIẾT KẾ 

 

 

Móng cọc tùy theo độ sâu mà tính ...

 

Móng băng nhà phố được tính 30% diện tích.

 

Móng băng biệt thự được tính 20% diện tích.

 

Móng đơn không tính tiền.

 

Phần diện tích có mái che (mặt bằng trệt, lững, lầu, sân thượng và trong nhà) 100% diện tích. 

 

Phần diện tích không mái che(cổng, tường rào và sân vườn) 50% diện tích. sân thượng có lan can 60% diện tích.

 

Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích.

 

Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích

 

Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tần thượng 60% diện tích.

 

Phần mái tole 30% diện tích.